pavelkrois@pohybzdrave.cz
+420 606 077 637

A

Abdukce – Pohyb, při němž dochází k odtažení končetiny směrem od těla. 

Abduktor – Sval odtahující končetinu směrem od těla. 

Addukce – Pohyb, při němž dochází k přitažení končetiny směrem k tělu. 

Adduktor – Sval přitahující končetinu směrem k tělu. 

Antagonistické svaly – Svaly ustavené v párech, aby vykonávaly flexi a extenzi kloubu: jeden z páru se obvykle smršťuje za účelem ohnutí kloubu, druhý kvůli jeho narovnání. 

 

B

Balanční deska – Náčiní používané při tréninku stability, díky kterému se dosahuje zvýšené rovnováhy a stability středu. 

Balanční disk – Jednoduchý nafukovací disk, používaný ve cvičeních na zvýšení stability. 

Balanční půlmíč – Náčiní pro trénink stability, které se skládá z poloviny gymnastického míče a balanční podložky. 

Bederní – Mající souvislost se spodními zády. 

Bederní páteř – Pět obratlů ve spodní části zad. 

Bedna – Náčiní, které Ize využít pro vnesení dimenze výšky do cviků, díky čemuž dojdek výraznějšímu zapojení středu.

BMI (Body Mass Index) – Míra tělesného tuku, vycházející z výšky a váhy. Představuje užitečné měřítko, měla by se však používat obezřetně, zvláště u sportovců a jiných lidí se značným množstvím svalů. 

Boční flexe – Viz laterální flexe. 

Bránice – Sval oddělující hrudní dutinu od břišní. 

 

C

Core (anglický název pro hluboký stabilizační systém, zkr. hss) – Část těla mezi spodkem žeber, kyčlemi a hýžděmi. Stabilizuje hrudní koš a pánev a udržuje sílu, stabilitu a pohyblivost páteře. Základna všech tělesných pohybů, poskytuje silovou osu pro kinetický řetězec a přispívá k udržování správného držení těla. 

Cvičení na zvýšení pohyblivosti – Cvičení, jejichž cílem je usnadnit pohyb kloubů či pomoci fyzioterapeutovi se stanovením stupně rehabilitace. 

Cvičení na zvýšení stability – Cvičení začleňující prvek nestability, jako je nestabilní plocha, za účelem rozvoje stabilizátorů středu. 

Činka – Druh volné váhy, složený z tyče a kotoučů na obou stranách, dostatečně dlouhý, aby se dal držet úchopem na šíři ramen. Kotouče mohou být trvale připevněny anebo snímatelné, umožňující nastavování váhy. 

Čtyřhranný sval bederní – Sval středu ve spodní části trupu, uplatňující se při laterální flexi.

 

D

Diastáze – Zdravotní obtíž vyskytující se u těhotných žen, při které se části přímého svalu břišního začnou oddělovat podél středové fascie. 

Dorzální – Zadní část či povrch, v protikladu k ventrální neboli přední. 

Dril – Cvičná verze pohybu či schopnosti vyžadované při sportu či jiné činnosti a zpravidla vykonávaná jako součást tréninku za účelem zlepšení techniky. 

Dynamické cvičení – Aktivita, při které dochází k pohybu svalů a kloubů. 

 

E

Extenze – Akce způsobující natažení. Protiklad flexe. 

Extenzor – Sval, jehož funkcí je zvyšování úhlu v kloubu – například narovnávání lokte. Obvykle pracuje ve dvojici s flexorem. 

 

F

Facetový kloub – Malý kloub, spojující sousední obratle, čímž poskytuje páteři stabilitu. 

Fascie – Část pojivové tkáně mezi jednotlivými svaly. 

Fixační svaly – Viz neutralizéry. 

Flexe – Dochází k ní při smrštění svalu a současném ohybu končetiny; protiklad extenze. 

Flexor – Sval, jehož funkcí je snižování úhlu v kloubu – například obýbání lokte. Obvykle pracuje ve dvojici s extenzorem.

Frontální rovina – Též známá jako „koronální rovina”, rozděluje tělo vertikálně na přední a zadní část. 

 

G

Gymnastický míč – Velký nafukovací míč používaný při cvičeních na zvýšení stability. 

 

H

Hluboko položené svaly – Svaly umístěné pod povrchovými svaly. 

Homeostáza – Proces, jehož pomocí tělo reguluje své vnitřní prostředí, aby podmínky zůstaly stabilní a neměnné. 

Hrudní – Vztahující se k oblasti hrudníku a zad umístěné mezi krční a bederní oblastí. 

Hrudní páteř – Nejdelší úsek páteře tvořený prostředními 12 obratli. 

Hyperextenzní lavice (GHD) – Náčiní určené k procvičování hýžďových svalů a hamstringů. 

Hypermobilní kloub – Kloub, který drží pohromadě jen volně, buď protože vazivo je přirozeně povolené, nebo v důsledku přetížení. 

Hypomobilní kloub – Kloub, jehož rozsah pohybu je menší než by měl být. To může být způsobeno zkrácením svalu, který se váže na daný kloub nebo ho křižuje.

Hýžďové svaly – 3 svaly tvořící hýždě: velký, střední a malý sval hýžďový.

 

I

llio-sakrální skloubení – Dva klouby, umístěné ve spodní části zad na obou stranách páteře mezi kostí křížovou a iliem (kostí kyčelní). 

Iliotibialní dráha (ITB) – Skupina tuhých vláken na vnější straně stehna, jejímž hlavním úkolem je stabilizace při běhu. 

Intervalový trénink – Forma tréninku, při které se střídají fáze výkonu o téměř maximální intenzitě s fázemi odpočinku či méně náročné zátěže, jako je třeba svižná chůze či jogging. 

Izometrický pohyb – Termín používaný pro situace, kdy svaly sice pracují, ale příliš se nesmršťují – například když tlačíte proti nehybnému objektu či odoláváte vnější síle. 

Izotonický – Trénink, při kterém svaly pracují proti konstantnímu odporu, aby se smrštily, zatímco odpor zůstává stejný. 

 

J

Jednoručka – Druh volné váhy, složený z tyče a kotoučů na obou stranách a konstruovaný pro zvedání v jedné ruce. Kotouče mohou být trvale připevněny a nebo snímatelné, umožňující nastavování váhy. 

 

K

Kegelovy cviky – Cviky zaměřené na zvýšení síly svalů za účelem prevence či nápravy problému, jakým je třeba inkontinence. Cviky obvykle zahrnují opakovanou kontrakci a uvolnění svalů pánevního dna. 

Kettlebell – Ruční volná váha z kovu připomínající kouli s držadlem, často používaná v plyometrickém silovém tréninku.

Kinetický řetězec – Kinetický řetězec je pohybový systém, skládající se z myofasciálních (svalových), artikulárních (kloubových) a nervových (motoric- kých) komponent. Každá z nich závisí na ostatních. 

Kondiční příprava – Cvičební program určený ke zvýšení výkonu či k přípravě na sportovní akci. 

Kost křížová – Kost trojúhelníkovitého tvaru tvořená 5 srostlými obratli, spojuje bederní páteř a kostrč. 

Krční – Související s oblastí šíje. 

Krční páteř – Prvních 7 páteřních obratlů umístěných bezprostředně pod hlavou. 

Kyfóza – Zakřivení páteře dozadu, které při nadměrném prohnutí vede k ohnutí či zakulacení zad. Vyskytuje se zároveň se zvětšenou lordózou. 

Kyselina mléčná – Odpadní produkt anaerobické respirace. Shromažďuje se ve svalech při intenzivní zátěži a je zodpovědná za chemické procesy způsobující svalové křeče. 

 

L

Laterální – Umístěný na stranách těla. 

Laterální rovina – Pohyb ze strany na stranu. 

Laterální flexe – Boční pohyb páteře anebo středu, také úklon či lateroflexe. Též známa jako boční flexe.

Lehy-sedy – Běžný cvik na flexi podobný zkracovačkám, při němž dochází ke zvednutí horní části těla z podlahy směrem ke spodní části těla, obvykle s oběma chodidly na podlaze a ohnutými koleny. 

Lordóza – Zakřivení páteře dopředu. Často se vyskytuje zvětšené prohnutí, což je běžný problém s držením těla, který se projevuje nadměrným prohnutím páteře v bedrech. Vyskytuje se zároveň se zvětšenou kyfózou. 

 

M

Malý sval hýžďový – Malý sval hýžďový je nejmenší sval hýždí, nachází se pod středním svalem hýžđovým, se kterým spolupracuje na odtahování stehna. 

Medicinbal – Těžký míč, často používaný v plyometrickém posilovacím tréninku k vybudování výbušné síly. 

Metabolismus – Souhrn všech chemických procesů v těle. Zahrnuje anabolismus (tvorba sloučenin) a katabolismus (rozklad sloučenin). 

Most – Běžný cvik na izometrickou sílu těla, při němž dochází ke zvedání těla, aby bylo od ramen po kolena v jedné linii, přičemž chodidla a ramena zůstávají na podlaze.

 

N

Neutralizéry – Též známé jako spolupůsobící či fixační svaly, pomáhají vyrušit nadbytečné pohyby jiných svalů, aby zajistily, že se tyto pohybují správně. 

Neutrální poloha páteře – Poloha páteře s významem pro držení těla, ve které páteř není zcela rovná, ale je zlehka esovitě prohnutá. 

Neutrální pozice boků/pánve – Pozice pánve s významem pro držení těla, spočívá v rovņoměrném vyvážení vzhledem k páteři a stehenním kostem. 

 

O

Ohybače kyčlí – Ohybače se nacházejí na vnitřní straně kyčlí a řídí jejich flexní pohyby. 

 

P

Pánevní dno – Oblast svalů umístěná na spodní straně břišní dutiny a spojená s pánví. 

Pěnový válec – Válcové náčiní z husté pěny používané ve cvičeních na zvýšení pohyblivosti – zvláště při automasáži napjatých svalů. 

Plyometrie – Cvičení, jejichž cílem je zvýšit výbušnou rychlost a sílu pohybů tréninkem rychlejší a mocnější svalové kontrakce. 

Pohyblivost středu – Pohyb páteře a kyčlí. 

Pokluzná deska – Hladká deska s nastavitelnými bočními hranami na obou koncích, používaná ve cvičeních na zvýšení stability. 

Povrchové svaly – Svaly umístěné poblíž povrchu tela, často je Ize spatřit přes kůži u lidí s malým množstvím tuku.

Prkno – Izometrické cvičení na zvýšení síly středu, při němž je tělo drženo v rovné, nehybné pozici. Nejběžnější formou je poloha, v níže je tělo horizontálně a váha těla spočívá na předloktí, loktech a špičkách nohou. 

Propriorecepce – Termín používaný k popisu informace, jež má původ ve svalech, vazech, šlachách a kloubech a je poslána prostřednictvím nervového systému do mozku, aby ho informovala o poloze a pohybu těla. 

Příčný sval břišní – Tento hluboko položený sval obepíná břišní dutinu a jako opasek drží svaly středu pohromadě. 

Přímý sval břišní – „Pekáč buchet” na přední straně břicha, využívaný při flexních pohybech. 

 

R

Rehabilitace – Proces zotavení ze zranění, často za asistence odborníků na sportovní lékařství, jako jsou fyzioterapeuti. 

Rotace – Kruhový či částečně kruhový pohyb okolo středového bodu. Výrazná rotace částí těla se uplatňuje v mnoha sportech, například v golfu, boxu, hodu diskem či kladivem. 

Rozehřátí – Sada cvičení o nízké intenzitě, která připravuje tělo na zátěž středně náročnou stimulací srdce, plic a svalů. Obvykle sem spadá kombinace dynamických cvičení a kardiovaskulární zátěže o nízké intenzitě.

Římská lavice – Cvičební náčiní, které umožňuje flexi v kyčlích s podporou nohou. 

 

S

Sagitální rovina – Rovina procházející prostředkem těla. Pohyb po sagitální rovině znamená pohyb doprava a doleva. 

Scapula – Jiný výraz pro lopatku. 

Sensorimotorický – Vztahující se k procesům a aktivitám zahrnujícím komunikaci mezi mozkem a svaly prostřednictvím nervů. 

Série – Stanovený počet opakování cviku zařazeného do tréninku. 

Skolióza – Zdravotní obtíž představující zahnutí páteře do strany. Může způsobit problémy s držením těla, dýcháním a chůzí. 

Stabilita středu – Ovládání polohy a pohybu střední části (trupu). 

Stabilizátory – Malé svaly v blízkosti páteře, které drží obratle na svém místě. 

Statická cvičení – Viz izometrický pohyb. 

Střed těla (nebo jen Střed) – Zjednodušený a často používaný výraz pro core, který laikům lépe přiblíží procvičovanou část těla. 

Střední sval hýžďový – Druhý největší sval v hýždích, leží mezi velkým a malým svalem hýždovým, s nímž spolupracuje na abdukci stehna.

Střecha – Běžné cvičení na flexi, při němž dochází k ohýbání těla v kyčlích, zatímco nohy i vrchní část těla zůstávají narovnané. 

Sval rozeklaný – Svaly v páteři stabilizující klouby. 

Šlacha – Druh pojivové tkáně napojující svaly na kosti a přenášející sílu svalové kontrakce na kosti. 

 

T

Technika – Držení těla při vykonávání cviků. Dobrá – či správná – technika zajišťuje, že cvičení je maximálně efektivní, a pomáhá předcházet zraněním. 

Transverzální rovina – Rovina protínající tělo horizontálně v oblasti břicha. 

 

V

Válec břišní dutiny – Pás svalů a fascií okolo spodní části trupu, který tvoří sval rozeklaný, příčný sval bříšní, bránice a pánevní dno. 

Vazivo – Tuhá a vláknitá pojivová tkáň, která drží pohromadě kosti v kloubech. 

Velký sval hýždový – Největší a nejvíce na povrchu umístěný sval ze tří hýžďových svalů. 

Ventrální – Přední část či povrch, jako protiklad k dorzální (zadní). 

Volná váha – Závaží – obvykle činka nebo jednoručka – které není připojené k lanu nebo ke stroji.

Vzpřimovač – Sval zvedající část těla. 

Vzpřimovač trupu – Skupina svalů probíhajících po celé délce páteře, která poskytuje oporu při její flexi a extenzi. Rovněž se zapojují při stabilizaci páteře vůči bočním pohybům. 

 

Z

Zapojení středu – Proces „probuzení” hlubokého stabilizačního systému, kdy dojde ke správnému vyladění spolupráce jeho svalů a k přiřazení správných svalů k jednotlivým pohybům. 

Závěsné popruhy – Náčiní pro trénink stability, které se zavěsí za úchyt či jiné stabilní vybavení tělocvičny a do kterého se zavěsí jedna či více končetin, aby tak došlo ke zvýšení náročnosti cviku. 

Zevní šikmé svaly břišní – Povrchové svaly nacházející se na obou stranách přímého svalu břišního. Mají význam při rotačních pohybech a laterální flexi středu. Spolu s hlubokými šikmými svaly břišními napomáhají stabilizaci páteře vůči laterálním tlakům. 

Zklidnění – Fáze nenáročného cvičení a protahování po tréninku, jejímž účelem je přivést tělo do stavu před zátěží. 

Zkracovačky – Běžný cvik na flexi podobný lehům-sedům, při němž dochází ke zvednutí horní části těla z podlahy směrem ke spodní části těla.

 

Více se dočtete ve zdroji: Dorling Kindersley Limited – Core trénink. 1. vyd. Praha: Slovart s.r.o., 2014. 224 s. ISBN 978-80-7391-851-4

Sledujte mě také na sociálních sítích:

Logo_FB 225x225_instagram