pavelkrois@pohybzdrave.cz
+420 606 077 637

A

akromioklavikulární skloubení – kloub mezi zevním koncem klíční kosti a akromionem (výběžek na lopatce), leží nad ramenním kloubem 

analgetický – tlumící bolest 

analgetikum – lék proti bolesti 

antirevmatika – protizánětlivě působící léky, používají se při léčbě bolestí kloubů 

aplikace – použití, uplatnění 

aseptická nekróza – neinfekční odumření tkáně z důvodu porušení její výživy 

 

B

bandáž – zpevnění elastickým prostředkem (obinadlo, neoprenový návlek apod.)

biokompatibilní – snášený živou tkání 

bodová elektrostimulace – dráždění svalu proudovými impulsy v tzv. motorickém bodě, používá se jako prevence svalové atrofie při porušení nervu pro příslušný sval 

burza – tíhový váček 

 

C

CNS – centrální nervový systém (mícha, mozek, mozeček) 

 

D

distorze kloubu – podvrtnutí kloubu 

 

E

elektrogymnastika – dráždění zdravého svalu proudovým impulsem, vyvolá svalový stah podobný aktivnímu pohybu; používá se jako prevence svalových atrofií po úrazech a operacích 

epidurální– prostor v páteřním kanálu kolem tvrdé pleny míšní, která obaluje a chrání míchu 

epikondyl – nadkloubní kostní výběžek 

extenze – natažení

 

F

fascie – povázka (tuhá vazivová blána na povrchu svalu) 

fibroblast – vazivová buňka 

fibrózní – vazivový 

fixace – upevnění, zpevnění 

flexe – ohnutí

fyzikální terapie – léčebné metody využívající fyzikální jevy – el. proud (elektroléčba), magnetické pole (magnetoterapie), laser, mechanické vlnění (ultrazvuk) 

 

H

hluboký stabilizační systém – soubor svalů kolem páteře, které dokážeme zapojit do pohybu pouze reflexně 

Hoffovo těleso – tuková tkáň v dolní přední části kolenního kloubu 

hyalinní chrupavka – chrupavka se specifickými vlastnostmi pokrývající kloubní plochy 

 

I

incize – naříznutí, chirurgické otevření 

indikace – určení, stanovení léčebného postupu 

inervace – zásobení nervovými vlákny 

invazivní – v lékařské terminologii označuje způsob léčení, kdy dochází k průniku – invazi do tkání (např. punkce, operace) 

interfalangeální – mezičlánkový 

 

K

kazuistika – případová studie 

klinické příznaky – známky nemoci (postižení), které zjištuje lékař běžným vyšetřením 

kompartment syndrom (příznak lóže) – v těsném prostoru, který nemá možnost se zvětšit (např. prostor na přední straně bérce ohraničený kostí a tuhou svalovou povázkou), dochází k útlaku a posléze i k odumření tkání, prvním příznakem je krutá bolest v postižené oblasti 

kolagen – jednoduchá bílkovina obsažená ve vazivu a šlachách, vyplňuje prostor mezi buňkami 

kolagenní vlákna – typ vaziva 

komprese – stlačení 

kontinuita – spojitost, nepřerušení 

kontraindikace – nevhodnost 

konzervativní – v lékařské terminologii neoperační, neinvazivní léčebný postup

 

L

lokální – místní 

 

M

medikamentózní terapie – léčba prováděná pomocí léků 

metakarpofalangeální kloub – kloub mezi záprstní kostí a článkem prstu 

mikrotraumatizace – drobné poškození 

mobilizace kloubu – uvolňování rozsahu pohybu ve ztuhlém kloubu

 

P

pažní pleteň (plexus brachialis) – nervové kořeny vystupující z krční páteře tvoří pleteň, inervují svalstvo horní končetiny 

propriocepce – pohybocit, polohocit (uvědomování si polohy těla v prostoru) 

punkce – nabodnutí dutiny (kloubu apod.) 

 

R

recidiva – opakování 

remodelace – přestavba 

rotátorová manžeta – společný úpon zevních rotátorů na velkém hrbolu kosti pažní

 

S

senzitivní nervová zakončení – tělíska ve tkáních, jejichž podrážděním vzniká pocitový vjem 

stabilizační – zpevňující 

subjektivní obtíže – obtíže vnímané z osobního pohledu pacienta 

svalová dysbalance – svalová nevyváženost 

syndrom – příznak 

synoviální membrána – uvnitř kloubů, produkuje kloubní (synoviální) tekutinu 

šlachová pochva – pouzdro obalující šlachu v místech většího tření, ulehčuje plynulý pohyb šlachy při svalovém stahu 

 

U

ultrasonografické vyšetření – vyšetření pomocí ultrazvuku (zobrazí měkké tkáně – vazy, svaly, výšku kloubní chrupavky – a povrch kosti) 

 

V

vazivová chrupavka – chrupavčitá tkáň tvořená převážně kolagenními vlákny

 

Více se dočtete ve zdroji: MUDr. Martinková Jana – Sportovní úrazy a přetížení pohybového aparátu sportem. Praha: Mladá fronta a.s., 2013. 71 s. ISBN 978-80-204-2454-9

Sledujte mě také na sociálních sítích:

Logo_FB 225x225_instagram